Comitè Del Programa

/ Home / Comités / Comitè Del Programa

José Augusto García Navarro

Membre

Director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya i president, Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG)

Biografía


José Augusto García Navarro és Metge especialista en Geriatria, Diplomat en gestió clínica, en gestió de serveis sanitaris, en lideratge i gestió d'equips i programes d'alta Direcció d'Empreses.
En l'actualitat és el Director General del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Ha estat coordinador de la Comissió sociosanitària del mateix i membre del Consell assessor del Pla Sociosanitari del Departament de Salut de Catalunya. Actualment és membre del Consell de Direcció del Catsalut.
Des de juny de 2019, és el President de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontología.
És autor de múltiples publicacions de l'àmbit de la Geriatria i de la gestió hospitalària. De manera habitual realitza ponències en congressos estatals i internacionals en l'àmbit de la Geriatria i la gestió i planificació sanitària. És avaluador ANEP (Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva) per a projectes de recerca amb finançament competitiu, sobre Geriatria i gestió sanitària.
Professor col·laborador en programes màster de gestió en la Universitat Internacional de Catalunya i en la Universitat de Barcelona. Realitza, de manera habitual, consultoria de serveis sanitaris públics en diversos països de Llatinoamèrica i El Carib