Comitè Del Programa

/ Home / Comités / Comitè Del Programa

José Miguel Morales Asencio

Membre

Catedràtic i vici degà de Recerca i Postgrau. Coordinador del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut, Facultat de Ciències de la Salut, Universitat de Màlaga. IP Grup CTS-970 "Cronicitat, Dependència, Atenció i Serveis de Salut" Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga (IBIMA)

Biografía


José Miguel Morales Asensio és Coordinador del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut. Facultat de Ciències de la Salut. Universitat de Màlaga. Investigador Principal del Grup CTS-970 "Cronicitat, Dependència, Cures i Serveis de Salut" Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga (IBIMA, Membre de la European Academy of Nursing Science. I actualment és Vicedegà de Recerca i Postgrau i Coordinador del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut.
Anteriorment professor de l'Escola Andalusa de Salut Pública, Coordinador de la Unitat d'Efectivitat i Recerca del Districte Sanitari Màlaga i infermer clínic a l'Hospital Universitari Verge de la Victòria, i també Cap de Bloc de Cures Crítiques i Subdirector. Professor convidat de les Universitats d'Almeria, Huelva, Balears, Autònoma de Madrid, Cadis i Visiting Professor de la University of Hertfordshire (UK).
Línies de recerca:
• Models de serveis de Salut per a persones amb malalties cròniques complexes i grans dependents.
• Desigualtats en salut i gènere en persones amb malalties cròniques, dependents i els seus cuidadors.
• Transferència de resultats de recerca i gestió del coneixement en poblacions amb malalties cròniques complexes, dependència i vulnerabilitat.
• Gestió de riscos i seguretat clínica en persones amb malaltia crònica complexa, dependència i poblacions vulnerables.