Comitè Del Programa

/ Home / Comités / Comitè Del Programa

Joan Carles Contel Segura

Membre

Membre del Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Inter departamental d'Atenció Integrada sanitària i social, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

Biografía


Joan Carles Contel és Diplomat en Infermeria per la Universitat de Barcelona a l'Escola Universitària d'Infermeria Prínceps d'Espanya. Diplomat en Postgrau de Gestió Sanitària de la pràctica directiva i Màster en Gestió Pública per ESADE.
Professor Associat de la Universitat Barcelona, i és Autor de diferents publicacions i articles en revistes, relacionats amb àrea “Cronicitat” i “Atenció domiciliària”
Actualment treballa en el Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) i Pla Atenció Integrada Sanitari i Social (PAISS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya