Presentació

En nom del Comitè de Programa del VIII Congrés Internacional Dependència i Qualitat de Vida "Integració sociosanitària: l'atenció del futur" volem donar-los la benvinguda al Congrés que per primera vegada en 16 anys serà virtual i tindrà lloc els dies 20 i 21 d'octubre de 2021.

Després d'haver consolidat el nostre Congrés com la reunió tecnocientífica de referència a l'Estat Espanyol, en l'àmbit de la dependència i de la qualitat de vida de les persones grans, en el terreny de la integració de serveis socials i sanitaris, no podíem deixar de celebrar-lo per les limitacions imposades per la COVID. Tractarem de transformar el terrible "problema COVID", que afecta a tot el planeta, en una oportunitat. El caràcter telemàtic del Congrés, ens permetrà comptar amb més congressistes de molts països i beneficiar-nos tots de l'ampliació del nostre fòrum de coneixement. Estem treballant amb professionals de primera línia, perquè el format virtual sigui un èxit.

Tots desitgem prolongar l'esperança de vida i que els anys viscuts siguin de major qualitat. Això ens obliga a prevenir i abordar la dependència i la cronicitat, derivades de la pluripatologia crònica de prevalença creixent a mesura que s'envelleix. El nostre repte continua sent, per tant, aportar novetats que millorin l'atenció a les nostres poblacions envellides, singularment que optimitzin els beneficis de la millor integració social i sanitària, sociosanitària, possible.


Aquest no serà un congrés COVID, però sí un congrés marcat -com ho està tot en la nostra vida- per la COVID, més enllà del format virtual. I igual que tractarem de treure profit d'aquest format, des del Comitè de Programa del Congrés, analitzarem la resposta donada a la pandèmia pels serveis sociosanitaris de diferents països, en funció dels seus assoliments en matèria d'integració, amb l'objectiu d'extreure experiències positives i aprenentatges. Aquest exercici inclourà l'anàlisi del succeït a Espanya, en l'àmbit residencial i la consideració del potencial derivat de l'atenció domiciliària integrada i la innovació. Tot això amb l'objectiu irrenunciable de proposar millores per al futur. Aquests continguts es desenvoluparan a través de quatre mòduls principals i, comptarem també amb sessions paral·leles i pòsters científics, per a complementar el core del Congrés amb temàtiques sectorials i específiques, de màxim interès.

En definitiva, es tracta d'avançar, de manera que els anys de vida guanyats, s'acompanyin d'una disminució de la càrrega de malaltia o almenys dels seus efectes limitats i, per tant, d'una millora de l'autonomia personal. Estem segurs que el programa serà atractiu i útil per a tots els que d'una forma o una altra estem implicats amb aquest objectiu.


Seria un gran honor per a nosaltres comptar amb la vostra participació.

Dr. Josep Maria Via i Redons

President del Comitè de Programa del Congrés